Mgr. Naďa Koželuhová, advokátka

PARTNER PRO ŘEŠENÍ VAŠICH STAROSTÍ

Občanské právo

Ochraňte své zájmy

Tvorba a revize smluvní dokumentace v souvislosti s převodem a správou nemovitostí (nákup, prodej, darování). Řešení všech druhů občanských sporů. Sousedské spory, dražby nemovitostí. Právní zastoupení před soudy a jinými institucemi, zastoupení v mimosoudním řešení sporů. Poskytování advokátní úschovy.

Trestní právo

Ochrana práv obviněných, ochrana poškozených

Komplexní právní pomoc obviněným, poškozeným i dalším osobám ve všech fázích trestního řízení. Sepis trestních oznámení, připojení poškozeného s náhradou škody či nemajetkové škody, sepis a podání všech řádných i mimořádných opravných prostředků. Obhajoba od krádeže po vraždu.

Rodinné právo

Vztahy mezi rodinnými příslušníky

Zastoupení v řízení o rozvodu manželství, při vypořádání společného jmění manželů, a to včetně dohody o vypořádání SJM. Specializace na problematiku výživného, a to včetně jeho případného řešení v trestním řízení. Zařízení asistovaných styků rodiče a dětí, komunikace se special. úřady.

Pracovní právo

Znejte svá pracovní práva

Právní služby a zastoupení v oblasti pracovního práva - vznik a zánik (ukončení) pracovního poměru, řešení pracovních úrazů a náhrady újmy či škody.