Ceník služeb

SPOLEČNĚ NAJDEME ŘEŠENÍ

Každý případ je individuální. A to jak každá smlouva, tak i každé řízení před soudem či jinými orgány. Proto cenu právních služeb lze sjednávat s klienty pouze individuálně, a to podle složitosti a závažnosti každého případu. 

Odměnu pak lze sjednat jako hodinovou, nebo za celý případ či ji stanovit podle advokátního tarifu - Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Základní hodinová sazba činí 1.800 Kč za započatou hodinu. Hodinovou sazbu ale můžeme individuálně upravit s ohledem na rozsah a obtížnost Vašeho případu.

Vaši konečnou cenu za případ budete vždy vědět již po první konzultaci, která je zdarma. Snažíme se vyjít vstříc opravdu každému, proto úhradu za právní služby lze rozdělit do několika plateb, neváhejte se zeptat.

Ceník advokátních úschov:

  • Úschova do částky 100.000,- Kč = odměna advokáta 2.000,- Kč;
  • Úschova nad 100.000,- Kč do 500.000,- Kč = odměna advokáta 3.500,- Kč;
  • Úschova nad 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč = odměna advokáta 5.000,- Kč;
  • Úschova nad 1.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč = odměna advokáta 5.000,- Kč + 0,1 % z částky převyšující 1.000.000,- Kč;
  • Úschova nad 5.000.000,- Kč dle dohody.

Odměna zahrnuje vyhotovení příslušné smluvní dokumentace (smlouva o advokátní úschově/smlouva svěřenecká), úřední ověření podpisů na smluvní dokumentaci, případná cesta na Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem v případě smluveného podání návrhu na vklad.

Hotové výdaje jako např. soudní, notářské a správní poplatky, překlady listin, jiné cestovní náklady advokátky a další případné náklady vzniklé vůči třetím stranám hradí klient zvlášť.