Zaměření

Advokátní kancelář jde s dobou, a tak je možné spoustu Vašich požadavků vyřešit online na dálku. Stačí napsat zprávu na kontaktní email. Pokud ale preferujete osobní kontakt, vymyslíme termín společné schůzky - poskytujeme právní služby po celé republice.

Advokátní kancelář Mgr. Nadi Koželuhové je dynamickou kanceláří se sídlem v Ústí nad Labem, která pod zkušeným vedením poskytuje právní poradenství nejen ve věcech trestních a opatrovnických, ale taktéž ve věcech občanskoprávních, pracovněprávních a dalších oblastech. Neznámou oblastí není ani řešení mezinárodních únosů dětí, ať už do nebo z České republiky.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby a poradenství ve všech oblastech práva. Vzhledem k předchozím zkušenostem se Mgr. Naďa Koželuhová specializuje zejména na oblast trestního práva, opatrovnickou agendu a právo nemovitostí.

V současné době advokátní kancelář spolupracuje s vybranými odborníky ze všech oblastí práva na území celé republiky tak, abychom byli vždy schopni našim klientům poskytnout služby v prvotřídní kvalitě. 

Služby nabízíme i anglicky mluvícím klientům.

Mgr. Naďa Koželuhová, advokátka