Advokát

SPOLEČNĚ NAJDEME ŘEŠENÍ

Mgr. Naďa Koželuhová

Advokátka

Je advokátkou s dlouholetou a rozsáhlou právní praxí. Po úspěšném absolvování Právnické fakulty, působila jako advokátní koncipientka u JUDr. Jiřího Císaře, advokáta, který byl v roce 2014 oceněný jako Právník roku v kategorii trestního práva. Proto se zde Mgr. Koželuhová během své praxe věnovala zejména problematice trestního práva. Po absolvování advokátních zkoušek působila Mgr. Koželuhová jakožto zaměstnaná advokátka ve výše uvedené kanceláři, kdy začala jakožto advokátka poskytovat své právní služby v oblasti nejen trestního práva široké veřejnosti. V rámci své praxe načerpala mnohaleté zkušenosti i v oblasti práva civilního, obchodního či pracovního.